×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie downloads award

Factsheet Vogelvriendelijke parken

image
Stadsparken vervullen voor vogels en andere plant- en diersoorten in het stedelijk gebied een belangrijke rol; ze vormen de fundering van de stedelijke biodiversiteit. Voor sommige soorten zijn parken zelfs het enige leefgebied in de stad. Maar parken hebben een dubbelfunctie. Behalve als natuurgebied vormen ze voor mensen een ideale plek om te sporten en te ontspannen. Met een goede inrichting en zonering van een park kunnen deze functies prima naast elkaar bestaan.

Factsheet Vogelvriendelijke parken

Lees meer

image

Factsheet Vleermuizen en parken

Natuurinclusief ontwerpen voor vleermuizen gaat niet alleen over verblijfplaatsen in gebouwen. Parken, landgoederen en stadsbossen zijn ook aangelegd en vaak van grote waarde voor hen.

image

Factsheet Groenstructuren

Groene netwerken zijn van levensbelang. Vogels, vleermuizen en andere stadsdieren gebruiken de goede groene en blauwe infrastructuur in de stad om zich te verplaatsen.

image

Ontwerp op het snijvlak van ‘sturen’ of ‘laten’

Het vertrekpunt voor een nieuw ontwerp van ruimtelijk ontwerper Merel van der Linden kan van alles zijn: een plek, een ervaring, een verhaal, een verleden of een verlangen. Zeker is dat de natuur er een belangrijke rol in speelt.

image

Verbinden groene gebieden verhoogt biodiversiteit

Een netwerk van groene stapstenen zorgt voor een gezond stedelijk ecosysteem, waarbij groen altijd dicht bij de bewoners is. Een bewezen meerwaarde voor de woonomgeving.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.