×
Home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie

Factsheets Nieuwbouw

image
Natuurinclusief bouwen betekent dat voorzieningen voor stadsnatuur worden geïntegreerd in het gebouw. Het kan zowel gaan om technische voorzieningen zoals neststenen voor gierzwaluwen en voorzieningen voor vleermuizen, als om begroeiing aan het gebouw zoals groene daken en gevels.

Factsheet Nieuwbouw Vogels

Factsheets Vleermuizen Nieuwbouw

Lees meer

image

Factsheet Vleermuizen en verlichting

image

Factsheet Na-isolatie

image

Factsheet Bedrijventerreinen

image

Factsheet Sportvelden

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.