×
Home Architectenbureau Woningcorporatie Gemeente Projectontwikkelaar Blogs

Gierzwaluw zoekt ruimte onder nok

image
Nokvorsten, die aan de topgevel een kier laten van minimaal 30 mm tussen pan en gevel, worden door gierzwaluwen benut om eronder te nestelen. Ook van ruimte achter overige overstekende pannen wordt gebruik gemaakt. Bij natuurinclusief bouwen kan van dit gegeven gebruik worden gemaakt.

Gebouwen worden doorgaans met isolerende dakplaten luchtdicht van de buitenruimte afgesloten, zowel in de nok als tegen de gevels. Hiermee wordt aan de eisen van het Bouwbesluit en de criteria voor luchtdicht bouwen voldaan. Vanwege de temperaturen tussen dak en isolatiemateriaal kunnen natuurinclusieve maatregelen aan het dak het beste aan de noordzijde van het dakvlak worden toegepast. [[[klopt dit?!]]]

Om onder de nokpan voldoende ruimte te laten als broedplaats voor de vogel, is het mogelijk om de eindvorst met een opengewerkte ruiter te ondersteunen of deze zonder ruiter aan de pannen met flexibele kit vast te zetten. Geadviseerd wordt om binnenmaten te hanteren 15*15*50 cm.

Om de gierzwaluw toegang te bieden is het advies de nokvorst en /of overige overstekende pannen voorbij de gevel te laten oversteken (30 mm) of win het metselwerk de punt van het topgevelmetselwerk achter de nokvorst circa 35mm naar binnen toe terug te leggen.

Lees meer

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.