×
Home Architectenbureau Woningcorporatie Gemeente Projectontwikkelaar Blogs

Hagen, heesters en vaste planten

image
Hagen, heesters en andere vaste planten geven het jaar rond een groene aanblik en zorgen voor voedsel en beschutting voor vogels en vleermuizen. Deze groene elementen komen in ieder plan terug en kunnen makkelijk worden ingezet om de straat, wijk, buurt of stad natuurinclusief te maken.

Vaste planten zijn uitermate geschikt om toe te passen in het openbaar groen. Hagen kunnen mooi gebruikt worden als erfafscheiding of om een parkeerplaats af te schermen. Ook langs wegen of taluds kunnen vaste planten gezet worden.

Nuttig groen


Kies hagen, heesters en vaste planten, waar vogels, vleermuizen en insecten iets aan hebben. Inspiratie vind je in de bessenkalender en op de website van Vogelbescherming Nederland.

Bessenkalender

Vogelvriendelijke planten

Geen invasieve exoten

Plant geen invasieve exoten. Sommige planten die niet van nature voorkomen in Nederland kunnen mooi en nuttig zijn, zoals de vlinderstruik. Maar invasieve exoten breiden zich ongecontroleerd uit en verstikken Nederlandse natuur.

Tip: Floron heeft een goede folder met te vermijden planten én goede alternatieven.

Tuin er niet in.

Verder lezen

De Groene Stad heeft een mooie publicatie over de voordelen en vooroordelen van het toepassen van vaste planten in het openbaar groen.

Vaste planten in openbaar groen

Lees meer

image

Factsheet Groenstructuren

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.