×
Home Architectenbureau Woningcorporatie Gemeente Projectontwikkelaar Blogs

Halfbestrating houdt ruimte groen

image
Waar is bestrating noodzakelijk en waar zijn andere oplossingen mogelijk? Een toegangsweg waar veel verkeer overheen gaat, heeft natuurlijk een goed wegdek nodig. Maar parkeervakken kunnen misschien al worden voorzien van open verharding. De ruimte rond gebouwen hoeft alleen daar te worden bestraat waar mensen lopen.

In een natuurinclusief project is groen beter dan bestrating. ‘Niet bestraten, tenzij’, is dan ook een even simpel als goed uitgangspunt. Wegen en trottoirs hebben natuurlijk goede bestrating nodig. Maar waar sprake is van minder intensief gebruik, zoals in het geval van parkeerplaatsen, is het gebruik van halfbestrating een betere keuze. Want daarmee blijft een groot deel van de buitenruimte groen.

In tegenstelling tot wat veel mensen onderhoudt de zogeheten tredvegetatie, die in halfbestrating groeit, zichzelf. Planten die deel uitmaken van de tredvegetatie zijn bijvoorbeeld straatgras, weegbree, gewoon varkensgras en liggend vetmuur. Waar minder gelopen of gereden wordt, groeien planten als herderstasje, gewone vogelmuur en klein kruiskruid. De planten zorgen voor zaden en insecten, die weer dienen als voedsel voor vogels. Veel soorten vogels, met name de huismus, profiteren van een ruime aanwezigheid van inheemse gewassen.

Halfbestrating kost niet meer dan traditionele bestrating. Er zijn verschillende typen stenen verkrijgbaar, elk met een ander uiterlijk. In alle gevallen groeit de vegetatie tussen de tegels door. Door de open structuur van halfbestrating kan regenwater ook beter weglopen en blijft de bodem in betere conditie.

Tip: Pas het principe "Onverhard, tenzij... toe. In principe is er zo min mogelijk verhard. Waar mogelijk, is halfbestrating toegepast. Alleen waar het echt noodzakelijk is, liggen dichte tegels.

Lees meer

image

Factsheet Sportvelden

image

Factsheet Bermen en Groenstroken

image

Tijdelijke natuur geldt als pluspunt

image

Leg natuurlijke oevers aan

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.