×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie downloads award

Inschrijving Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen 2023 geopend

image
Vogelbescherming Nederland is op zoek naar het meest inspirerende natuurinclusieve project of óntwerp van de afgelopen twee jaar. De inschrijving voor deelname is vanaf nu geopend. Inschrijven kan tot 1 oktober.

Met de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen wil Vogelbescherming Nederland ontwerpen en projecten onderscheiden, waarin natuurinclusiviteit aantoonbaar een belangrijke rol heeft gespeeld. De inzendingen moeten rekening houden met de behoeften van alle gebruikers van de stedelijke omgeving: mens én dier. Architecten, (omgevings)ontwerpers/inrichters, projectontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties die een dergelijk project hebben gerealiseerd, kunnen zich de komende maanden inschrijven als deelnemer aan de competitie.

Schijf jouw ontwerp of project in >

Jury en criteria
Dit najaar buigt een onafhankelijke jury van kenners uit het werkveld zich over de natuurinclusieve kwaliteiten inzendingen. Dat gebeurt aan hand achttal criteria, die tevens als voorwaarden gelden voor deelname. Zo moeten de projecten bijvoorbeeld innovatief zijn en een concrete, kwalitatieve bijdrage hebben geleverd aan de lokale biodiversiteit. Ook moeten ze herhaalbaar zijn en als voorbeeld voor anderen kunnen fungeren. Natuurlijk let de jury op de waarde die een project heeft ten opzichte van de leefomgeving, het klimaat en biodiversiteit. De jury van de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen wordt binnenkort bekend gemaakt.

Winnaar Award 2021
De Award wordt één keer in de twee jaar uitgereikt. In 2021 werd de prijs gewonnen door het project ‘Dakenstroom’ in Kaatsheuvel, een renovatieproject van woningcorporatie Casade. Met de grootschalige renovatie van de daken van een deel van hun huurhuizen, leverde Casade een aanzienlijke bijdrage aan verduurzaming en vergroening in de omgeving en boden ze bovendien geïntegreerde verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen aan, die waren ontworpen door Unitura. De opschaalbaarheid van hun project maakt het een goed voorbeeld voor andere partijen. Vooral het feit dat groen en duurzaam hiermee voor iedereen toegankelijk wordt, vond de vakjury van de vorige editie een grote plus.

De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2023 is een initiatief van Vogelbescherming Nederland.


Beeld: Unsplash, Chris Barbalis
Tekst: Hanne Tersmette, Vogelbescherming Nederland, 25 april 2023

Lees meer

image

Dakenstroom winnaar Award Natuurinclusief bouwen & Ontwerpen

De Award Natuurinclusief bouwen & Ontwerpen van Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging is in 2021 gewonnen door het project Dakenstroom in Kaatsheuvel. De jury was vooral onder de indruk van de haalbaarheid van dit project.

image

Genomineerden Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen bekend!

Welke bouwer, ontwerper of ontwikkelaar brengt met zijn project het meeste leven in de stad? Acht inspirerende projecten dingen mee naar de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen van Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging.

image

Vijf jaar natuurinclusief bouwen in Brabant

Vanaf 2017 werkten Zoogdiervereniging, Vogelbescherming en verschillende Brabantse partners samen om meer ruimte te creëren voor vogels en vleermuizen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. De projecten droegen bij aan de landelijke beweging richting natuurinclusief bouwen. We blikken terug en vooruit.

image

Natuurinclusief bouwen? Deze video vertelt je hoe!

Natuurinclusief bouwen en ontwerpen is makkelijker dan je denkt. Vogelbescherming Nederland, de Zoogdiervereniging en provincie Noord-Brabant ontwikkelden een nieuwe praktische video om het je te laten zien.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief