×
Home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie

Maak meer werk van tijdelijke natuur

image
De natuur is overal. En zij laat zich door niets of niemand tegenhouden. De grote angst dat bouwprojecten stil gelegd worden en vertraging oplopen vanwege een beschermde soort is dan ook reëel. Maar er is een oplossing: de Regeling Tijdelijke Natuur.

Kale, braakliggende bouwterreinen zijn bij uitstek een interessant leefgebied voor tal van soorten. Daarom bestaat in Nederland de Regeling Tijdelijke Natuur, een ontheffing op de Wet Natuurbescherming. Door deze ontheffing kan de natuur op het betreffende terrein zich ontwikkelen, zonder dat dit tot zorg voor toekomstige ontwikkelingen hoeft te leiden. Zelfs wanneer zich beschermde soorten vestigen, leidt de verwijdering ervan niet tot juridische problemen. De ontheffing geldt voor een periode van maximaal tien jaar.

Gedragscode of ontheffing

Tijdelijke Natuur is natuur die uit zichzelf ontstaat, bijvoorbeeld op een braakliggend bouwterrein, waarvan de eigenaar of ontwikkelaar wettelijk toestemming heeft om deze natuur op een later tijdstip weer te verwijderen. Dit is alleen van toepassing op terreinen waarvan de bestemming al vast ligt, maar waarop de eindbestemming nog niet (geheel) is gerealiseerd. T

De Regeling Tijdelijke Natuur kan op twee verschillende manieren worden toegepast: door middel van een gedragscode of via een ontheffing. De ontheffing kan worden aangevraagd bij de provincie. Voor het werken volgens de gedragscode kunnen gebieden worden aangemeld op de website van de Stichting Tijdelijke Natuur. Hier vindt u ook meer informatie hoe en wanneer een braakliggende terrein in aanmerking komt voor de regeling tijdelijke natuur.

Tip: De keuze voor Tijdelijke Natuur wordt inmiddels beloond met pluspunten onder het duurzaamheidskeurmerk BREAAM-NL Gebiedsontwikkeling.

Lees meer

image

Factsheet Groenstructuren

image

Verbinden groene gebieden verhoogt biodiversiteit

image

Variatie brengt balans

image

Versterk positie van lokale soorten

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.