×
Home Architectenbureau Woningcorporatie Gemeente Projectontwikkelaar Blogs

Metseldetaillering als toegang tot spouw

image
Waar gevels worden verfraaid met uit het gevelvlak springende elementen van baksteen of beton kan gebruik gemaakt worden om daarachter toegang te bieden tot de spouw voor vleermuizen.

In bijgaand voorbeeld is gebruik gemaakt van bakstenen met aan een zijde een holte. Door die als klezoor (= ¾ steenlengte) met de onderzijde naar beneden in te metselen ontstaat in het metselwerk een sleufopening die niet kan inwateren maar wel toegang biedt naar de spouw.

10 Aangepaste baksteen 2

Als alternatief voor de aangepaste bakstenen kan ook gebruik worden gemaakt van van nature uitstekende gebouwdelen zoals vensterbanken. Op plekken waar verschillende materialen op elkaar aansluiten bevindt zich vaak een dilatatiekier of expansiekier. Wanneer deze kier 1,5 – 2,5 cm is. kan deze ook een toegang tot de spouw bieden.

Maatvoering spouw

  • Zorg voor een muurspouw en / of tussenspouw van minimaal 2 cm diep .
  • In de tussenspouw kan eventueel gebruik worden gemaakt van kunststofgaas met een maaswijde van 3 tot 10 millimeter of opgeruwde isolatieplaten. De toepassing van BRM (Breathable Roof Membranes) als isolatiemateriaal ten zeerste afgeraden. Door de klauwtjes van vleermuizen kan het membraan binnen enkele jaren gaan rafelen. De loslatende vezels kunnen o.a. door individuen die in de kluwen vezels vast komen te zitten tot sterfte onder vleermuizen leiden. Dat vormt een gevaar voor vleermuizen en tast de werking van het membraan aan. Bitumineuze dakvilt dat niet bestaat uit polypropyleen kan veilig worden toegepast.

Lees meer

image

Nokvorst past vleermuis goed

image

Ruimte voor vogels in overstekende dakranden

image

Vleermuis verblijft graag achter gevelbetimmering

image

Factsheet Vleermuizen en verlichting

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.