×
Home Architectenbureau Woningcorporatie Gemeente Projectontwikkelaar Blogs

Multifunctionele aanpak schept ruimte voor groen

image
Multifunctioneel ruimtegebruik maakt het mogelijk om op een project meer groen in te brengen zonder daarvoor oppervlakte te hoeven inleveren. Zowel daken als gevels bieden volop kansen om natuurinclusief te ontwikkelen.

In ons kleine landje is de claim op de ruimte enorm groot en de steden zullen nog groter groeien. Om in alle vraag te voorzien zullen we de traditionele functiescheiding in de ruimtelijke ordening los moeten laten.

Groen en waterberging zijn essentiële onderdelen van iedere ontwikkeling. Met multifunctioneel ruimtegebruik is veel mogelijk op weinig ruimte. Begroeide gevels leggen nauwelijks beslag op het grondgebruik maar brengen wél heel veel groene ruimte in stedelijk gebied.

Maar met name de ruimte op platte daken blijft vaak onbenut. Juist hier is vaak niet één maar zijn zelfs meerdere functies te combineren.

  • Zonnepanelen op groendaken, hebben een beter rendement én de vegetatie wordt gevarieerder.
  • Groenblauwe daken bieden kansen voor het stedelijk waterbeheer en stedelijke biodiversiteit.

Kijk op deze website voor meer informatie over vergroening van daken.

Lees meer

image

Praktische toepassing van een groen dak

image

Keuzevrijheid in groene daken neemt toe

image

Factsheet Groenstructuren

image

Groene gevels voegen natuurkwaliteit toe

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.