×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie downloads award

'Natuurinclusief ontwikkelen geeft verdichte stad weer lucht'

image
Bij projectontwikkelaar Synchroon zit natuurinclusief ontwikkelen al jaren in het DNA, stelt directeur Tobias Verhoeven. Het belang daarvan neemt alleen maar toe, nu steden zich steeds verder aan het verdichten zijn en de biodiversiteit steeds meer onder druk komt te staan.

“De stad is enorm populair om in te wonen, te werken en te recreëren. Een logisch gevolg daarvan is dat de gebouwde omgeving steeds meer verdicht wordt en flora en fauna in de stad steeds meer onder druk komen te staan. Daar moeten we ons heel erg bewust van zijn.

Want onderschat niet hoe belangrijk biodiversiteit is voor het stedelijk leven. Dat toont onderzoek duidelijk aan. Een groene stad heeft meer lucht en is beter bestand tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Mensen voelen zich beter als ze in een groene stad wonen en werken. En bedrijven vinden het ook interessanter om zich in een groene stad te vestigen. Kortom: groen creëert waarde.”

Het voelt goed

“Als ontwikkelaar werken wij daarom in al onze projecten natuurinclusief. Het zit inmiddels in ons DNA. We investeren in natuurinclusieve projecten omdat we het belangrijk vinden. Het voelt goed om te doen, het is leuk om te doen en we krijgen er energie van. Dus eigenlijk zien wij niet zo goed in waarom je het niet zou doen.

De Kop van Waal is illustratief voor de wijze waarop wij te werk gaan. Het betreft hier een nieuwbouwproject in Tiel, dat midden in de natuur ligt en grenst aan de Echteldsedijk en de haven. Het plan neemt de bestaande natuur als uitgangspunt en voegt daar het nodige aan toe. Zowel in relatie tot het water in het gebied, als in de vorm van nieuwe aanplant van bloemen en struiken waar insecten en vogels op afkomen.

Het woongebied zelf is autovrij en heeft in het midden een grote, groene parkzone. Voor de vogels en vleermuizen proberen we daarnaast ook in de woningen zelf de juiste maatregelen te treffen, onder andere door het gebruik van speciale dakpannen en gootsystemen voor de huismus en gierzwaluw en het plaatsen van nestkasten en open voegen voor vleermuizen. We proberen een leefomgeving te maken, waar mensen, dieren én planten zich thuis voelen.

Reacties zijn positief

De reacties die we op dit soort projecten ontvangen zijn zonder uitzondering positief. Mensen vinden het leuk, fijn en plezierig om in dit soort buurten te wonen. Dat weten we overigens al langer. Het project De Deeltuin in Utrecht was een van de eerste projecten waarbij in het hart een door alle bewoners gedeeld parkje is gerealiseerd. Dat is echt een hit.

Ons project Wisselspoor betreft een grote binnenstedelijke herontwikkeling van een voormalig rangeerterrein van de Nederlandse Spoorwegen. In de aanloop naar de ontwikkeling daarvan hebben we alvast de mensen uit de omgeving op laagdrempelige wijze laten kennis maken met de natuurinclusieve aanpak die we daar gaan hanteren en ze in dat kader ook gewezen op het belang van biodiversiteit in de stad. Ook dat werd enorm gewaardeerd.

Gelukkig merken we dat ook onze collega’s inmiddels het belang van natuurinclusief ontwikkelen beginnen te onderkennen. Zij het dat we er, ook als branche, voor moeten waken dat het geen symbolische ingrepen worden. Eventueel concurrentievoordeel mag nooit niet de drijvende kracht zijn van natuurinclusief ontwikkelen. Daarmee doe je het echt tekort.”

image

Vivara Pro: inbouwstenen voor vogels

Vivara Pro ontwikkelt voor de professionele markt specialistische natuurbeschermingsproducten, afgestemd op de Nederlandse bouwmaten.

image

Vivara Pro: inbouwstenen voor vleermuizen

Vivara Pro ontwikkelt specialistische natuurbeschermingsproducten voor de professionele markt. Deze materialen zijn afgestemd op de Nederlandse bouwmaten.

image

Hagen, heesters en vaste planten

Vaste planten geven het jaar rond een groene aanblik en kunnen makkelijk worden ingezet om de straat, wijk, buurt of stad natuurinclusief te maken.

image

Bomen? Ja graag!

Bomen dragen bij aan een gezonde, prettige leefomgeving. Een overzicht van de verschillende soorten en hun eigenschappen.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief