×
Home Architectenbureau Woningcorporatie Gemeente Projectontwikkelaar Blogs

Inspiratie- en informatieoverzicht

Architectenbureau | Woningcorporatie | Gemeente | Projectontwikkelaar | Particulier
image

Proactief bedreigde soorten bewaken

image

Stadsvogelindicator biedt meer inzicht

image

Gebruik Checklist Groen Bouwen

image

Handleiding Checklist Groen Bouwen

image

Natuurinclusief aanbesteden voor opdrachtnemers

Duurzaam bouwen en ontwikkelen betekent meer dan energiebesparing en klimaatadaptie. Dit besef heeft geleid tot een nieuwe manier van bouwen. Niet alleen klimaatadaptief, maar ook natuurinclusief. Twee aspecten van een gezonde stad die vaak hand in hand gaan. Eva van der Graaf en Leon Dielen van Tauw geven tips. Hoe kunnen opdrachtnemers zich nu al voorbereiden op deze nieuwe eisen?

image

Natuurinclusief opdrachtgeven

Duurzaam bouwen en ontwikkelen betekent meer dan energiebesparing en klimaatadaptie. Niet alleen klimaatadaptief, maar ook natuurinclusief. Hoe maak je de slag van beleid naar uitvoering? Goed aanbesteden is essentieel! Eva van der Graaf en Leon Dielen van Tauw geven tips.

image

De Omgevingswet en natuurinclusieve maatregelen

In steeds meer ruimtelijke ordeningsprojecten worden natuurinclusieve maatregelen getroffen. Goed nieuws, maar steeds vaker komt de vraag naar voren: hoe kan ik als gemeente met leefbaarheid hoog in het vaandel natuurinclusief bouwen opnemen in beleid? Want dan wordt het pas écht het nieuwe normaal.

image

Stedelijk groen helpt bij klimaatadaptatie

Natuurinclusieve maatregelen helpen bij het opvangen van de negatieve effecten van klimaatverandering. Meer groen in stedelijk gebied draagt bij aan het waterbergend vermogen en beschermt mens en dier tegen hittestress.

image

Ervaring aan het woord: Space-S

Van industriegebied naar duurzaam wonen en werken. Strijp-S werd in de 20steeeuw gekenmerkt door Philipsfabrieken. In de 21ste eeuw is Philips vertrokken en is het gebied veranderd in een plek waar wonen, werken, duurzaamheid en creativiteit samenkomen met industrieel erfgoed.

image

Multifunctionele aanpak schept ruimte voor groen

image

‘Natuurinclusief ontwerp geeft gebouw extra kwaliteiten’

Gebouwen zijn niet te los te zien van de omgeving waarin zij zich bevinden en natuur is overal. Daarom zijn de gebouwen die architect Victor Retel Helmrich ontwerpt altijd natuurinclusief. Dat is namelijk de manier bij uitstek om ecologische kennis, constructieve kennis en architectonische kwaliteit met elkaar te verbinden.

image

Handleiding Checklist Groen Bouwen

< 1 ... 4 5 6 7 >
Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.