×
Home Architectenbureau Woningcorporatie Gemeente Projectontwikkelaar Blogs

Inspiratie- en informatieoverzicht

Architectenbureau | Woningcorporatie | Gemeente | Projectontwikkelaar | Particulier
image

Bouw voor je doelgroep

image

Natuurinclusieve aanpak is goed voor mens en dier

Vastgoed en biodiversiteit versterken elkaar. Wetenschappelijk is aangetoond dat een groene omgeving bijdraagt aan gezondheid, vastgoedwaarde, veiligheid en klimaat. Natuurinclusief is dus goed voor mens en dier.

image

Natuurinclusief aanbesteden voor opdrachtnemers

Duurzaam bouwen en ontwikkelen betekent meer dan energiebesparing en klimaatadaptie. Dit besef heeft geleid tot een nieuwe manier van bouwen. Niet alleen klimaatadaptief, maar ook natuurinclusief. Twee aspecten van een gezonde stad die vaak hand in hand gaan. Eva van der Graaf en Leon Dielen van Tauw geven tips. Hoe kunnen opdrachtnemers zich nu al voorbereiden op deze nieuwe eisen?

image

Ervaring aan het woord: Space-S

Van industriegebied naar duurzaam wonen en werken. Strijp-S werd in de 20steeeuw gekenmerkt door Philipsfabrieken. In de 21ste eeuw is Philips vertrokken en is het gebied veranderd in een plek waar wonen, werken, duurzaamheid en creativiteit samenkomen met industrieel erfgoed.

image

Multifunctionele aanpak schept ruimte voor groen

< 1 2 3 4
Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.