×
Home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie

Stimuleer de aanleg van groene daken

image
Omdat de baten van groene daken voor de hele stad gelden, maar de kosten nog steeds bij de aanlegger en eigenaar terecht komen, zijn gemeenten essentieel om tot de grootschalige realisatie van groene daken in Nederland te komen.

Een gemeente kan diverse stappen zetten om de realisatie van groene daken te stimuleren.

  1. Maak groene daken en hun voordelen bekend bij het publiek. Geef hier ook expliciet antwoord op vragen waar mensen zich zorgen over maken, zoals lekkages.
  2. Voer lokale voorbeeldprojecten uit. Werk samen met woningcorporaties, zeker op plekken met waterproblematiek en vergroen de daken van het eigen vastgoed.
  3. Maak inzichtelijk aan welke maatschappelijke opgaven groene daken kunnen bijdragen. Groene daken zijn geen doel op zich, maar dragen bij aan vermindering van hittestress, wateropvang en kunnen stepping stones vormen in het ecologisch netwerk van je stad. Identificeer hiervoor plekken in de stad waar weinig kansen zijn voor groen op het maaiveld. Dat zijn uitgelezen locaties voor waardevol dakgroen.
  4. Maak een subsidie beschikbaar.
  5. Stap op termijn over naar de het verplicht stellen van groene daken. In Duitsland heeft dit goed gewerkt.

Voorbeelden

Amsterdam heeft een overzichtskaart gemaakt om groene daken onder de aandacht te brengen.

Naar de kaart

Deventer heeft een kaart ontwikkeld waarop de potentie voor groene daken te zien is.

Naar de kaart

Lees meer

image

Keuzevrijheid in groene daken neemt toe

image

Factsheet Groenstructuren

image

Gevels vergroenen beter met klimhulp

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.