×
Home Architectenbureau Woningcorporatie Gemeente Projectontwikkelaar Blogs

Tuinen en balkons bieden veel ruimte voor natuur

image
Naast natuurinclusief bouwen en het goed inrichten van de openbare ruimte, zijn ook tuinen en balkons een belangrijk onderdeel van een natuurinclusieve stad. De tuinen van Nederland zijn samen net zo groot als zes keer de Oostvaardersplassen. Kans voor een gigantisch natuurgebied dus!

Groene tuinen zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit. Ze vangen ook water bij plensbuien en zijn koeler in hete zomers. Zo kan iedereen een bijdrage leveren aan een groene leefbare stad. Het loont de moeite om bewoners te informeren over de mogelijkheden om hun tuin zo in te richten dat de stad er beter van wordt als leefomgeving voor dieren én mensen. Naar schatting 40% van de Nederlandse tuinen is volledig bestraat.

Maar ontwikkelaars en woningcorporaties kunnen ook iets doen: richt tuinen bij oplevering zodanig in, dat bewoners worden gestimuleerd de tuin niet te bestraten maar juist te vergroenen. Informeer de bewoners in een welkomstpakket over de mogelijkheden met hun tuin.

Wat kun je zelf doen?

Zorg bij oplevering van tuinen ervoor dat:

  • maximaal 1/3 van de tuin is bestraat (pad naar de voordeur, plaatsje achter het huis, pad naar de schuur);
  • de tuin niet gevuld is met zand maar met aarde;
  • achtertuinen voorzien zijn van een open schutting als erfscheiding, al dan niet voorbegroeid met klimplanten;
  • voortuinen zijn begrensd met een lage haag. Gebruik bij voorkeur verschillende soorten door elkaar (gemengde haag) of verschillende soorten voor elke verschillende straat (eigen straatbeeld per straat). Zo ontstaat er geen monocultuur en wordt de uitbraak van plaagdieren, zoals de buxusmot, voorkomen.
  • Geen (voor)tuinen? Maak dan in ieder geval ruimte voor een geveltuin!
  • Meer tips zijn de vinden op de website Amsterdam Rainproof.

Wat kunnen bewoners doen?

Vogelvriendelijke beplanting

Het gezicht van een tuin wordt voor het grootste deel bepaald door de beplanting. Daarom is het belangrijk om goed na te denken welke bomen, struiken en planten worden aanplant in de tuin. Op de website van Vogelbescherming Nederland staat een overzicht van mooie tuinplanten, die ook nog eens favoriet zijn onder vogels en nuttige insecten.

Tuinvogelconsulenten

U kunt uw toekomstige bewoners ook een advies op maat aanbieden van een van de Tuinvogelconsulenten van Vogelbescherming Nederland. Zij adviseren hoe een tuin vogelvriendelijk kan worden ingericht. Op basis van de wensen die er zijn en hun kennis over tuinen wordt een persoonlijk vlekkenplan opgesteld, ongeacht of het nu een stadsbalkon of ruime dorpstuin betreft. De Tuinvogelconsulenten zijn door het hele land actief. Klik hier voor een overzicht.

Lees meer

image

Tijdelijke natuur geldt als pluspunt

image

Maak bewoners bewust van natuur in de omgeving

image

Hagen, heesters en vaste planten

image

Factsheet Groenstructuren

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.