×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie downloads award

Variatie brengt balans

image
De sleutel tot goede biodiversiteit is variatie. Zonder variatie raakt het landschap uit balans en krijgen overlastgevende soorten, zoals de eikenprocessierups, de kans zich te ontwikkelen. Gevarieerd groen vergroot de veerkracht en gezondheid van de openbare ruimte.

De sleutel tot goede biodiversiteit is variatie. Eentonigheid is saai en maakt de natuur kwetsbaar voor veranderingen. Afwisseling in een project versterkt de biodiversiteit en maakt het project robuuster. Lokale plant- en diersoorten hebben in een gevarieerde natuurlijke omgeving ook meer kans zich te ontwikkelen.

Bouwers zijn gewend netjes en strak te werken, maar de natuur is juist meer gebaat bij vloeiende overgangen (geen rechte lijnen), reliëf en rommelhoekjes (hoopje stenen of zand laten liggen). Door op diverse plekken de natuur bewust te laten 'verrommelen', komt er vanzelf meer leven in het project.

Overlast beperken

Een gebrek aan variatie brengt het landschap juist uit balans. Hierdoor krijgen bepaalde soorten de kans zich heel goed te ontwikkelen en andere juist niet. Dit gaat niet zelden gepaard met overlast van bijvoorbeeld wespen en eikenprocessierupsen. Hoe meer variatie in berm, wijk, park en natuurgebied, des te meer veerkracht. Overlastgevende situaties zullen hierdoor minder vaak ontstaan.

Aandachtspunten:

  • Denk bij het aanbrengen van variatie in het project ook aan groene daken of overkappingen met vegetatie. Houd hierbij wel rekening met draagkracht.
  • Varieer in de soorten bomen en planten en zorg voor variatie in hoogte en leeftijd van de beplanting. Realiseer waar mogelijk een volledige mantel-zoom-vegetatie en schep ruimte voor kleine bosschages, bestaande uit takkenrillen, gebiedseigen bomen en struiken, waar vogels kunnen schuilen.

Meer budget

Een gemeente kan de kosten verdelen over meerdere portefeuilles. Groene ontwikkeling kan immers ook bijdragen aan de gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Omdat natuurinclusieve maatregelen meerdere doelen dienen is er meer budget te genereren voor het aanbreng van een goede groenstructuur.

Een parkeerplaats van een bedrijventerrein kan bijvoorbeeld voor omwonenden gemaskeerd worden met een houtwal. Ze kijken dan op een groene muur in plaats van geparkeerde auto's. De houtwal levert natuurwaarde op en helpt voorkomen dat mensen gaan klagen over activiteiten achter het groen.

De aanleg van een bloemrijke weide of plantsoen heeft ook meerdere voordelen. In de eerste plaats wordt buurtbewoners een hogere belevingswaarde van de natuur in hun buurt geboden. Maar daarnaast leert de ervaring in bijvoorbeeld de gemeente Arnhem dat dit soort groene plekken minder wordt uitgezocht door hangjongeren om hun tijd te verdrijven. Als het groen tegen de gevels van gebouwen wordt aangelegd, neemt ook de schade door graffiti af.

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.