×
Home Architectenbureau Woningcorporatie Gemeente Projectontwikkelaar Blogs

Versterk positie van lokale soorten

image
In ieder project kunnen lokale plant- en diersoorten worden ondersteund met specifieke maatregelen. Zo kunnen we de biodiversiteit herstellen. Sommige soorten vertellen iets over de kwaliteit van hun omgeving. Als het bijvoorbeeld goed gaat met vlinders, zullen er veel meer planten en dieren goed voor staan.

Alle planten en dieren hebben een specifiek leefgebied. Als de omgeving niet of onvoldoende aansluit bij specifieke primaire levensbehoeftes, dan zullen bepaalde soorten niet in dat gebied aanwezig zijn. Of een projectlocatie kan dienen als leefgebied voor lokale soorten, is afhankelijk van de bodemgesteldheid en de grondsoort, het voedselaanbod, de aanwezigheid van voldoende voortplantingsplaatsen en andere functionele plekken, waar dieren en insecten kunnen schuilen.

Of het nu gaat om beschermde of niet beschermde soorten, de inspanningen zullen er op gericht moeten zijn om het lokale ecosysteem en de bijbehorende voedselketen sluitend te krijgen. Het totale plaatje moet compleet zijn, waarbij soortspecifieke maatregelen goed moeten aansluiten op de omgeving. Bij de inrichting van de openbare ruimte moeten daarom ook vooral inheemse planten en struiken worden geplant, Deze worden immers vooral gebruikt door lokale soorten. Een voorbeeld: deze inheemse soorten gaan ook langer mee.

Het verdient aanbeveling hier een ecoloog bij te betrekken. Deze kan het beste inschatten welke maatregelen bijdragen aan de instandhouding van lokale soorten.


Tip: Het klinkt ingewikkelder dan het is. Kijk om je heen: welke bomen en planten groeien spontaan in deze omgeving? Gebruik deze bij de inrichting van de omgeving.Lees meer

image

Hagen, heesters en vaste planten

image

Factsheet Bermen en Groenstroken

image

Bomen? Ja graag!

image

Factsheet Stadsbomen

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.