×
Home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie

Waardevol groen vergt duurzaam beheer

image
Elke nieuwe groene omgeving heeft tijd nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot waardevolle natuur. De voorwaarden waaronder dit gebeurt, zijn bepalend voor het eindresultaat. Leg het gewenste beheer daarom vast in een beheersplan, bij voorkeur voor langere periode. Zorg er ook voor dat het juiste beheer wordt meegenomen in de aanbesteding, zodat de uitvoerder weet wat er wel en niet moet gebeuren.

Bij ecologisch beheer wordt er gestreefd de biodiversiteit te vergroten en de flora en fauna de kans te geven zich door middel van natuurlijke processen te ontwikkelen. Het is een andere manier van werken, die niet duurder maar soms zelfs goedkoper is. De aanleg van een bloemrijke berm kost meer dan het inzaaien van een grasmat. Maar de bloemrijke berm hoeft slechts één of twee maal per jaar gemaaid te worden, tegenover de vijfentwintig maaibeurten bij een traditioneel gazon. Dat scheelt heel wat man-uren op uw jaarbegroting!

Tip: De kosten en baten van bijvriendelijk beheer zijn samengevat in een handige brochure.

Brochure bijvriendelijke beheer

Tip: Kleurkeur. De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hebben in 2019 Kleurkeur ontwikkeld. Kleurkeur staat voor voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Dankzij Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer.

Kleurkeur

Lees meer

image

Factsheet Bermen en Groenstroken

image

Verbinden groene gebieden verhoogt biodiversiteit

image

Gevarieerd groen vergroot veerkracht en gezondheid

image

Factsheet Groenstructuren

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.