×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Groene omgeving

Architecten

home Architectenbureau Architecten - Groen

Gebouw is onlosmakelijk verbonden met omgeving

Een gebouw staat niet op zichzelf, het is onderdeel van zijn omgeving. Je wil je er als mens prettig voelen. Kleurrijk en divers groen in de buurt zorgt daarvoor. Voor dieren is dat niet anders. Uiteraard biedt uw natuurinclusieve gebouw of complex tal van veilige nestplaatsen. Maar voor de bewoners daarvan is het belangrijk dat er in de directe omgeving ook voldoende voedsel en soortgenoten te vinden zijn. Verbindingszones helpen hen contact leggen met populaties in andere gebieden, wat de omvang en diversiteit van de populatie positief beïnvloedt. Neem bij ontwerpen voor nieuwbouw en herinrichting daarom ook de omgeving direct mee in je ontwerp.

Uitgangspunten

Bij nieuwe ontwikkelingsplannen zijn klimaatadaptatie en duurzaamheid inmiddels de norm. Maar ook de inrichting van de openbare ruimte speelt een rol bij het ontwerpen van een prettige woonomgeving. Architecten kunnen, door hier al vanaf de tekentafel rekening mee te houden, een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de stad.

image

Bouw voor je doelgroep

Geen gebied zo divers als het stedelijk gebied. Met dit stappenplan richt je de stedelijke omgeving in met oog voor de verschillende typen woonwijken en haar bewoners.
image

Zet in op behoud bestaand groen

Bij veel bouw- en verbouwprojecten de bestaande groenelementen, zoals oude bomen en struiken, opgeofferd om de locatie bouwrijp te maken. Dat kan ook heel anders.
image

Ontwerp op het snijvlak van ‘sturen’ of ‘laten’

Het vertrekpunt voor een nieuw ontwerp van ruimtelijk ontwerper Merel van der Linden kan van alles zijn: een plek, een ervaring, een verhaal, een verleden of een verlangen. Zeker is dat de natuur er een belangrijke rol in speelt.
image

Versterk positie van lokale soorten

Alle planten en dieren hebben een specifiek leefgebied waar ze het beste gedijen. Maak je project compleet door soorten te kiezen die goed aansluiten op de omgeving.
image

"Deze school is elk seizoen anders"

Mensen functioneren beter met licht, lucht, planten en dieren om zich heen. Toch zijn de meeste scholen betonnen blokken. Met zijn ontwerp voor basisschool De Verwondering laat Daan Bruggink van ORGA Architect zien dat het anders kan. In deze groene school staan leerlingen elke dag in contact met de natuur.

Hulpmiddelen voor een groener ontwerp

Meerwaarde van groenblauw

Een prettige woonomgeving begint met de inrichting van de openbare ruimte. De beplanting, maar ook de aanwezigheid van water, spelen een cruciale rol in hoe bewoners hun buurt beleven. Het stimuleert bovendien een gezonde levensstijl.

image

Verbinden groene gebieden verhoogt biodiversiteit

Een netwerk van groene stapstenen zorgt voor een gezond stedelijk ecosysteem, waarbij groen altijd dicht bij de bewoners is. Een bewezen meerwaarde voor de woonomgeving.
image

Leg natuurlijke oevers aan

Groen kan niet zonder blauw. Afhankelijk van de ruimte, de werking van het water en het gewenste eindbeeld is er voor elke situatie een natuurlijke variant.

Groenblauwe maatregelen

Praktische tips

Alles goed en wel. Maar dat natuurinclusief ontwerpen, hoe doe je dat eigenlijk in de praktijk?

image

Kies waar mogelijk voor halfbestrating

Waar waar sprake is van minder intensief gebruik, zoals in het geval van parkeerplaatsen, is ‘Niet bestraten, tenzij’ een even simpel als goed uitgangspunt.
image

Hagen, heesters en vaste planten

Vaste planten geven het jaar rond een groene aanblik en kunnen makkelijk worden ingezet om de straat, wijk, buurt of stad natuurinclusief te maken.
image

Handleiding Checklist Groen Bouwen

In deze korte handleiding krijgt u tips over hoe je de Checklist groen bouwen kunt gebruiken die natuurinclusieve maatregelen te kiezen die in jouw ontwerp passen. Welke toepassingen ga jij gebruiken?
image

Bomen? Ja graag!

Bomen dragen bij aan een gezonde, prettige leefomgeving. Een overzicht van de verschillende soorten en hun eigenschappen.

Factsheets

image

Factsheets Nieuwbouw

Nergens doen zich méér kansen voor om structureel beschermingsmaatregelen toe te passen voor stadsvogels en vleermuizen dan bij nieuwbouw.
image

Factsheet Groenstructuren

Groene netwerken zijn van levensbelang. Vogels, vleermuizen en andere stadsdieren gebruiken de goede groene en blauwe infrastructuur in de stad om zich te verplaatsen.
image

Factsheet Stadsbomen

Bomen zijn een essentieel onderdeel van het stedelijke ecosysteem. Voor vogels zijn ze bovendien van levensbelang, omdat ze voedsel, veiligheid en voortplantingsplekken bieden.
Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief