×
Home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie

Gevels

Architecten

home Architectenbureau Architecten - Gevels

Het is heel eenvoudig om maatregelen in een vroeg stadium mee te nemen

Gevels zijn niet alleen het visitekaartje van je gebouw, ze zijn van oudsher ook de verblijfplaats van verschillende soorten vogels en vleermuizen. Deze vogels en vleermuizen zijn kenmerkend voor onze steden en dorpen, maar door moderne manieren van bouwen verdwijnen hun nest- en verblijfplaatsen. Er zijn gelukkig manieren om toch nest- en verblijfplaatsen in de gevel op te nemen, zonder concessies te doen aan esthetiek, ontwerp of comfort voor de menselijke bewoners.

Verblijfplaatsen

Rekening houden met vogels en vleermuizen is natuurlijk prima. Vanzelfsprekend zelfs. Maar hoe zit dat met de andere waardes van mijn ontwerp? Welke materialen zijn er en veroorzaken die verblijfruimtes in de gevel geen koudebrug?

image

Woonwensen van vogels en vleermuizen

image

Plaatsen inbouwkast tast energieprestatie niet aan

image

Handleiding Checklist Groen Bouwen

Verschillende type neststenen

Zoveel dieren, zoveel woonwensen. Er bestaan verschillende standaardoplossingen voor verschillende diersoorten, die moeiteloos kunnen worden ingepast in een nieuw ontwerp. Prominent zichtbaar of onopvallend weggewerkt.

image

Vivara Pro: inbouwstenen voor vogels

image

Vivara Pro: inbouwstenen voor vleermuizen

image

Tichelaarkasten: keramiek voor vleermuizen

image

Meer materialen

Informatie en inspiratie

Bouwkundige maatregelen

Naast deze kant-en-klare oplossingen kun je natuurlijk ook je creativiteit als architect in zetten en naast woonruimte voor mensen ook woonruimte voor vogels en vleermuizen in je gevel laten ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld door het toegankelijk maken en houden van spouwmuren, of door het toegankelijke maken van gevelbetimmering voor vleermuizen.

image

Vleermuis verblijft graag achter gevelbetimmering

image

Ontsluit tussenspouw voor vleermuizen

image

Metseldetaillering als toegang tot spouw

image

Toegankelijke spouwmuur voor vleermuizen

De ruimte in de spouwmuur is van oudsher een verblijfplaats van verschillende vleermuizen. Deze spouwmuren kunnen we toegankelijk houden door middel van open stootvoegen.

Groene Gevels

Groene gevels zijn een moderne, technische oplossing om met weinig vierkante meters meer groen te creëren in stedelijke gebieden. Er zijn verschillende opties om de gevel te vergroenen, afhankelijk van budget, type gebouw en esthetische voorkeur. Door een doordachte keuze te maken in het type beplanting wordt een plus gegeven aan stedelijke biodiversiteit.

image

Groene gevels voegen natuurkwaliteit toe

Groene gevels leggen nauwelijks beslag op de ruimte maar de voordelen voor vogels en mensen zijn groot! Een overzicht van de diverse plantensoorten die in een groene gevel kunnen worden toegepast.
image

Gevels vergroenen beter met klimhulp

image

Modulair muursysteem voor groene gevel los van bodem

Aanvullende informatie groene gevels

Leveranciers

Factsheets

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.