×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie downloads award

Gebouwen

Gemeenten

home Gemeente Gemeenten - Gebouwen

Natuurinclusief bouwen en ontwerpen als het nieuwe normaal

Ook vogels en vleermuizen hebben een plek nodig waar ze kunnen wonen. In een vooral met stenen opgebouwde omgeving zijn echter steeds minder geschikte verblijfslocaties te vinden. De vraag is in hoeverre de gebouwen in uw gemeente als verblijfsplaats kunnen fungeren en op welke wijze hierin verbetering kan worden gebracht. Om natuurinclusief bouwen en ontwerpen het nieuwe normaal te laten zijn zullen daar ook in de lokale regelgeving voorzieningen voor moeten worden getroffen.

Stimulerend natuurbeleid

De manier waarop mensen het landschap inrichten en veranderen, bepaalt welke diersoorten er kunnen voorkomen en welke er zullen verdwijnen. Leg het wensbeeld vast in beleid en borg zo dat er gebouwd wordt voor vogels en mensen.

image

Proactief bedreigde soorten bewaken

Door te werken met een proactief Soorten Management Plan (SMP) kunnen negatieve effecten op je ontwikkelplannen worden voorkomen.
image

Staat van instandhouding vleermuizen

Vleermuizen zijn een essentieel onderdeel van het voedselweb binnen de bebouwde kom. We geven je een tool om te helpen bepalen hoe het met de vleermuizen op jouw locatie gesteld is.
image

Stadsvogelindicator biedt meer inzicht

Gaat het goed of slecht met de vogels in mijn gemeente? Aan de hand van tellingen wordt bepaald of uw gemeente onder of juist boven het verwachte gemiddelde scoort en of het gevoerde beleid effect heeft.
image

Gebruik Checklist Groen Bouwen

Het stedelijk milieu is een verrassend veelzijdig leefgebied voor veel verschillende soorten. De kansen die deze omgeving biedt, kunnen met behulp van de Checklist worden benut.

Voorbeelden toegepast beleid

Gebouwbewonende soorten

De meest karakteristieke vogels en vleermuizen van onze steden en dorpen zijn de soorten die afhankelijk zijn van onze gebouwen. Zonder gebouwen zouden ze in ons land amper voorkomen. Wat kan je voor ze doen en wat kan je beter nalaten?

image

Woonwensen van vogels en vleermuizen

Gierzwaluwen, huismussen en verschillende soorten vleermuizen maken dankbaar gebruik van ruimtes in gebouwen. Maar welk plekje is het meest geschikt voor wie?
image

Factsheet Na-isolatie

Door bij na-isolatie rekening te houden met vogels en vleermuizen, voorkomt u verstoring en behouden verschillende kwetsbare soorten hun nest- en overwinteringsplaatsen.
image

Factsheets Nieuwbouw

Nergens doen zich méér kansen voor om structureel beschermingsmaatregelen toe te passen voor stadsvogels en vleermuizen dan bij nieuwbouw.

Diervriendelijke na-isolatie. Hoe doe je dat?

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.