×
Home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie

Openbaar groen

Gemeenten

home Gemeente Gemeenten - Openbaar groen

Gebouw is onlosmakelijk verbonden met omgeving

Een gebouw staat niet op zichzelf, het is onderdeel van zijn omgeving. Je wil je er als mens prettig voelen. Kleurrijk en divers groen in de buurt zorgt daarvoor. Voor dieren is dat niet anders. Zij zijn op zoek naar veilige nest- en verblijfplaatsen, willen voldoende voedsel en soortgenoten kunnen vinden en willen via verbindingszones contact leggen met populaties in andere gebieden. Dit alles stelt ook eisen aan de inrichting van de openbare ruimte. Een gemeente heeft bij uitstek de mogelijkheid om die natuurinclusief te laten zijn.

Uitgangspunten

Variëren en verbinden zijn twee de belangrijkste thema's. Het behoud van bestaande begroeiing kan al een belangrijk deel van de natuurinclusieve inrichting zijn. Goed beheer bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van het openbaar groen.

image

Bouw voor je doelgroep

image

Zet in op behoud bestaand groen

image

Versterk positie van lokale soorten

image

Gevarieerd groen vergroot veerkracht en gezondheid

image

Verbinden groene gebieden verhoogt biodiversiteit

Hulpmiddelen voor een groenere stad

Praktische tips

Een natuurinclusieve gemeente maak je niet alleen. De tuinen van de bewoners, het beheerder van het groen en de juiste beleidskeuzes dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving; voor mensen én voor dieren.

image

Particuliere tuinen dragen bij aan biodiversiteit

image

Maak meer werk van tijdelijke natuur

image

Waardevol groen vergt duurzaam beheer

Factsheets

image

Factsheet Bermen en Groenstroken

image

Factsheet Groenstructuren

image

Factsheet Stadsbomen

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.