×
Home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie

Gebouwgebonden groen

Projectontwikkelaars

home Projectontwikkelaar Projectontwikkelaars - Gebouwgebonden groen

Groene gevels en daken bieden fijner woon- en leefklimaat

Door groene gevels en daken op te nemen in een project is het mogelijk extra groen aan te brengen, zonder hiervoor oppervlakte te hoeven inleveren. Groene gevels en daken zien er niet alleen mooi uit maar dragen ook nog eens bij aan een fijner woon- en leefklimaat voor mens en dier. Daarnaast kan slim en doordacht gebouwgebonden groen mede invulling geven aan de groene opgave bij binnenstedelijke herstructurering. Groene gevels en daken zijn kortom het perfecte visitekaartje van uw natuurinclusieve gebouwen.

Groene gevels

Er bestaat een grote variatie aan planten en systemen om eenvoudige gevels om te vormen tot een groene oase. Een verticale tuin, vandalisme bestendige leidraden of hypermoderne voorbeplante modules. Een goede groene gevel geeft een gebouw allure.

image

Groene gevels voegen natuurkwaliteit toe

Groene gevels leggen nauwelijks beslag op de ruimte maar de voordelen voor vogels en mensen zijn groot! Een overzicht van de diverse plantensoorten die in een groene gevel kunnen worden toegepast.
image

Gevels vergroenen beter met klimhulp

image

Modulair muursysteem voor groene gevel los van bodem

Leveranciers

Groene daken

Naast het regenwater buitenshuis houden, kan een dak nog veel meer functies vervullen. In de verdichte stad moet je steeds efficiënter omgaan met de ruimte. Daken bieden leefgebied op niveau voor planten en dieren.

image

De basis: een groen dak

image

Keuzevrijheid in groene daken neemt toe

image

Praktische toepassing van een groen dak

Informatie over groene daken en hun voordelen

Leveranciers

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.