×
Home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie

Openbaar groen

Projectontwikkelaars

home Projectontwikkelaar Projectontwikkelaars - Openbaar groen

Gebouw is onlosmakelijk verbonden met omgeving

Een gebouw staat niet op zichzelf, het is onderdeel van zijn omgeving. Je wil je er als mens prettig voelen. Kleurrijk en divers groen in de buurt zorgt daarvoor. Voor dieren is dat niet anders. Zij zijn op zoek naar veilige nest- en verblijfplaatsen, willen voldoende voedsel en soortgenoten kunnen vinden en willen via verbindingszones contact leggen met populaties in andere gebieden. Dit alles stelt ook eisen aan de inrichting van de openbare ruimte. Als projectontwikkelaar heb je bij uitstek de mogelijkheid om die natuurinclusief te laten zijn.

Uitgangspunten

Klimaatadaptatie en duurzaamheid zijn inmiddels de norm bij nieuwe ontwikkelingen. Projectontwikkelaars gaan daar ook steeds verder in en passen steeds slimmere natuurinclusieve oplossingen toe. Door met deze uitgangspunten rekening te houden, houd je biodiversiteit in de stad op peil.

image

Bouw voor je doelgroep

image

Zet in op behoud bestaand groen

image

Tijdelijke natuur geldt als pluspunt

image

Verbinden groene gebieden verhoogt biodiversiteit

image

Gevarieerd groen vergroot veerkracht en gezondheid

image

Versterk positie van lokale soorten

Groene waarde in zicht

Meerwaarde voor kopers

Wonen in het groen, wie wil dat nu niet? Bewoners bepalen met de inrichting van hun tuin hoe groen en hoe leefbaar hun nieuwe wijk wordt, voor mensen én vogels. Vertel kopers over de natuurinclusieve maatregelen in hun woning en informeer ze over de inrichting van de tuin.

image

Maak bewoners bewust van natuur in de omgeving

image

Tuinen en balkons bieden veel ruimte voor natuur

Praktische tips

Alles goed en wel. Maar dat Natuurinclusief bouwen, hoe doe je dat eigenlijk in de praktijk?

image

Halfbestrating houdt ruimte groen

image

Bomen? Ja graag!

image

Leg natuurlijke oevers aan

image

Hagen, heesters en vaste planten

Factsheets

image

Factsheet Stadsbomen

image

Factsheet Bermen en Groenstroken

image

Factsheet Groenstructuren

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.