×
Home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie

Verblijfplaatsen

Projectontwikkelaars

home Projectontwikkelaar Projectontwikkelaars - Verblijfplaatsen

Zorg voor voldoende verblijfplaatsen in gebouwen

Ook vogels en vleermuizen hebben een plek nodig waar ze kunnen wonen. In een vooral met stenen opgebouwde omgeving zijn echter steeds minder geschikte verblijfslocaties te vinden. Als projectontwikkelaar kunt u hier verandering in brengen door in uw project standaard verblijfplaatsen in te plannen voor vogels en vleermuizen. Te denken valt aan het plaatsen of inbouwen van nestkasten en neststenen of het treffen van bouwkundige maatregelen aan de gevel en het dak. Verblijfplaatsen zijn eenvoudig standaard op te nemen, zonder risico op overlast.

Gebouwbewonende soorten

Zoveel dieren, zoveel woonwensen. Er bestaan verschillende standaardoplossingen voor verschillende diersoorten, die moeiteloos kunnen worden ingemetseld. Welke materialen zijn er en veroorzaakt een holle steen geen koudebrug in de gevel?

image

Woonwensen van vogels en vleermuizen

image

Plaatsen inbouwkast tast energieprestatie niet aan

image

Handleiding Checklist Groen Bouwen

image

Vivara Pro: inbouwstenen voor vogels

image

Vivara Pro: inbouwstenen voor vleermuizen

image

Meer materialen

Externe links natuur inclusief bouwen

Factsheets

image

Factsheets Nieuwbouw

image

Factsheet Vleermuizen en verlichting

image

Factsheet Na-isolatie

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.