×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Openbaar groen

Woningcorporaties

home Woningcorporatie Woningcorporaties - Openbaar groen

Gebouw is onlosmakelijk verbonden met omgeving

Een gebouw staat niet op zichzelf, het is onderdeel van zijn omgeving. Je wil je er als mens prettig voelen. Kleurrijk en divers groen in de buurt zorgt daarvoor. Voor dieren is dat niet anders. Uiteraard biedt uw natuurinclusieve gebouw of complex tal van veilige nestplaatsen. Maar voor de bewoners daarvan is het belangrijk dat er in de directe omgeving ook voldoende voedsel en soortgenoten te vinden zijn. Verbindingszones helpen hen contact leggen met populaties in andere gebieden, wat de omvang en diversiteit van de populatie positief beïnvloedt. Neem bij nieuwbouwplannen en herinrichting daarom ook de omgeving direct mee in het ontwerp.

Uitgangspunten

Een prettige woonomgeving begint met de inrichting van de openbare ruimte. De beplanting speelt een cruciale rol in hoe bewoners hun buurt beleven. Het juiste beheer zorgt dat een fijne buurt mooi blijft.

image

Versterk positie van lokale soorten

Alle planten en dieren hebben een specifiek leefgebied waar ze het beste gedijen. Maak je project compleet door soorten te kiezen die goed aansluiten op de omgeving.
image

Bouw voor je doelgroep

Geen gebied zo divers als het stedelijk gebied. Met dit stappenplan richt je de stedelijke omgeving in met oog voor de verschillende typen woonwijken en haar bewoners.
image

Zet in op behoud bestaand groen

Bij veel bouw- en verbouwprojecten de bestaande groenelementen, zoals oude bomen en struiken, opgeofferd om de locatie bouwrijp te maken. Dat kan ook heel anders.
image

Verbinden groene gebieden verhoogt biodiversiteit

Een netwerk van groene stapstenen zorgt voor een gezond stedelijk ecosysteem, waarbij groen altijd dicht bij de bewoners is. Een bewezen meerwaarde voor de woonomgeving.
image

Gevarieerd groen vergroot veerkracht en gezondheid

Gevarieerd groen vergroot de veerkracht en gezondheid van de openbare ruimte. Zonder variatie raakt het landschap uit balans en krijgen overlastgevende soorten meer kansen.

Waarde van groen

Praktische tips

Wie natuurinclusief denkt, geeft groen een prominente plaats in elk wijkplan. Welke bomen passen het beste in deze buurt? Is bestrating hier nodig? Het antwoord op deze en meer vragen lees je hier.

image

Bomen? Ja graag!

Bomen dragen bij aan een gezonde, prettige leefomgeving. Een overzicht van de verschillende soorten en hun eigenschappen.
image

Hagen, heesters en vaste planten

Vaste planten geven het jaar rond een groene aanblik en kunnen makkelijk worden ingezet om de straat, wijk, buurt of stad natuurinclusief te maken.
image

Halfbestrating houdt ruimte groen

Waar is bestrating noodzakelijk en waar zijn andere oplossingen mogelijk? In een natuurinclusief project is groen beter dan bestrating.
image

Leg natuurlijke oevers aan

Groen kan niet zonder blauw. Afhankelijk van de ruimte, de werking van het water en het gewenste eindbeeld is er voor elke situatie een natuurlijke variant.

Groenblauwe maatregelen

Bewoners

Iedereen wil wonen in een prettige groene omgeving. Bewoners kunnen daar zelf aan bijdragen met de inrichting van hun eigen tuin. Informeer ze over de mogelijkheden en betrek ze zo bij de woonkwaliteit van de eigen buurt.

image

Maak bewoners bewust van natuur in de omgeving

Mensen bewust maken van de natuur en hen deze actief laten beleven is een wezenlijk onderdeel van een duurzaam project. Daar zijn verschillende manieren voor.
image

Tuinen en balkons bieden veel ruimte voor natuur

Groene tuinen zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, ze vangen ook water op en zijn koeler in hete zomers. Door niet uit te gaan van een betegelde tuin kan iedereen bijdragen aan een groene, leefbare stad.
image

Tijdelijke natuur geldt als pluspunt

Door de Regeling Tijdelijke Natuur kan de natuur op braakliggende terreinen zich ontwikkelen, zonder toekomstige ontwikkelingen te remmen.
Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief