×
Home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar inspiratie

Verblijfplaatsen

Woningcorporaties

home Woningcorporatie Woningcorporaties - Verblijfplaatsen

Zorg voor voldoende verblijfplaatsen in gebouwen

Ook vogels en vleermuizen hebben een plek nodig waar ze kunnen wonen. In een vooral met stenen opgebouwde omgeving zijn echter steeds minder geschikte verblijfslocaties te vinden. Als woningcorporatie kunt u hier verandering in brengen door uw woningen en woningcomplexen op de best geschikte plekken te voorzien van verblijfsplaatsen. Te denken valt aan het plaatsen of inbouwen van nestkasten en neststenen of het treffen van bouwkundige maatregelen aan gevel of dak. Verblijfplaatsen zijn eenvoudig standaard op te nemen, zonder risico op overlast.

Gebouwbewonende soorten

Zoveel dieren, zoveel woonwensen. Er bestaan verschillende standaardoplossingen voor verschillende diersoorten, die moeiteloos kunnen worden ingepast bij nieuwbouw of renovatie. Heerlijk wonen voor mens en dier.

image

Woonwensen van vogels en vleermuizen

image

Plaatsen inbouwkast tast energieprestatie niet aan

image

Handleiding Checklist Groen Bouwen

Inspiratie

Factsheets

image

Factsheets Nieuwbouw

image

Factsheet Vleermuizen en verlichting

image

Factsheet Na-isolatie

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.