×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Verblijfplaatsen

Woningcorporaties

home Woningcorporatie Woningcorporaties - Verblijfplaatsen

Zorg voor voldoende verblijfplaatsen in gebouwen

Ook vogels en vleermuizen hebben een plek nodig waar ze kunnen wonen. In een vooral met stenen opgebouwde omgeving zijn echter steeds minder geschikte verblijfslocaties te vinden. Als woningcorporatie kunt u hier verandering in brengen door uw woningen en woningcomplexen op de best geschikte plekken te voorzien van verblijfsplaatsen. Te denken valt aan het plaatsen of inbouwen van nestkasten en neststenen of het treffen van bouwkundige maatregelen aan gevel of dak. Verblijfplaatsen zijn eenvoudig standaard op te nemen, zonder risico op overlast.

Gebouwbewonende soorten

Zoveel dieren, zoveel woonwensen. Er bestaan verschillende standaardoplossingen voor verschillende diersoorten, die moeiteloos kunnen worden ingepast bij nieuwbouw of renovatie. Heerlijk wonen voor mens en dier.

image

Woonwensen van vogels en vleermuizen

Gierzwaluwen, huismussen en verschillende soorten vleermuizen maken dankbaar gebruik van ruimtes in gebouwen. Maar welk plekje is het meest geschikt voor wie?
image

Plaatsen inbouwkast tast energieprestatie niet aan

Vijf tips over locatie en installatie van voorzieningen voor vogels en vleermuizen die je helpen, zonder concessies aan energieprestatie of comfort, ruimte te creëren voor gebouwbewonende soorten.
image

Handleiding Checklist Groen Bouwen

In deze korte handleiding krijgt u tips over hoe je de Checklist groen bouwen kunt gebruiken die natuurinclusieve maatregelen te kiezen die in jouw ontwerp passen. Welke toepassingen ga jij gebruiken?

Diervriendelijke na-isolatie. Hoe doe je dat?

Factsheets

image

Factsheets Nieuwbouw

Nergens doen zich méér kansen voor om structureel beschermingsmaatregelen toe te passen voor stadsvogels en vleermuizen dan bij nieuwbouw.
image

Factsheet Vleermuizen en verlichting

Met natuurinclusieve verlichting kan veiligheid voor mensen samengaan met het versterken van onze nachtelijke natuur.
image

Factsheet Na-isolatie

Door bij na-isolatie rekening te houden met vogels en vleermuizen, voorkomt u verstoring en behouden verschillende kwetsbare soorten hun nest- en overwinteringsplaatsen.

Meer over: ontwerpen en bouwen

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief