×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award

Als goede investering

Natuurinclusief bouwen kost geld en schaarse ruimte. Bovendien moet er geïnvesteerd worden in goed beheer en onderhoud. Tóch is natuurinclusief bouwen één van de beste investeringen die je kunt doen.
Natuur id stadjoukealtenburg 1530 49010809928 o

Groen als oplossing

Natuurinclusief bouwen is namelijk niet alleen een kostenpost; je krijgt er ook wat voor terug. Door te bouwen met de natuur, zorg je voor een duurzame en goedkope oplossing voor verschillende actuele problemen in de bebouwde omgeving. Voldoende groen, water en biodiversiteit kunnen een positieve bijdrage leveren aan de omgevingskwaliteit, die in onze -steeds drukker, warmer en groter wordende steden- heel belangrijk is.

Door het leveren van zogeheten ecosysteemdiensten, helpt de natuur jou aan een oplossing voor cruciale vraagstukken als wateropvang, luchtzuivering, maar ook recreatiegenot. Dat is een investering waard! De groene ruimte waarin je investeert kan bovendien een dubbelfunctie vervullen. Een groen dak wordt zo naast stadsnatuur ook stadstuin. Slim en innovatief omgaan met beschikbare ruimte is in de stad een uitdaging, maar één die innovatief Nederland aan kan en waarin we zelfs voorop kunnen lopen.

Waarde van groen

Naast indirecte voordelen heeft natuurinclusief bouwen ook directe financiële meerwaarde. Mensen waarderen een groene leefomgeving en zijn bereid hiervoor te betalen. Direct uitzicht op parken, maar ook op groenlijnen en water hebben effect. Zo heeft de gemeente Den Haag laten berekenen dat de totale toegevoegde waarde van groen aan het vastgoed in de gemeente €1,9 miljard is. Dat is ca. €7500,- per woning!
Groen gebieden van allure hadden het grootste effect, want vlakbij een natuurgebied of een groot park wonen wil iedereen wel. Maar het onderzoek in Den Haag toonde ook aan dat kleinschalig groen een positief effect heeft op vastgoedwaarde [BRON]. En de trend om tuinen te verstenen kan je gerust een negatieve trend noemen, want huizen met een groene tuin verkopen beter.

Zelf aan de slag

"De aanwezigheid van groen en blauw in de directe omgeving, verhoogt de waarde van huizen met 4 tot 15% afhankelijk van de lokale omstandigheden." [BRON]

De baten van jouw project op de langere termijn inzichtelijk maken? Gebruik tools als TEEB of LIFE@UrbanRoofs om op projectniveau de waarde van natuurinclusief bouwen uit te drukken.

Redenen infographic groot 2
Redenen JW Stoop1 Redenen JW Stoop3

waarom natuurinclusief bouwen?

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief