×
home architectenbureau woningcorporatie gemeente projectontwikkelaar actueel downloads award Natuur inbouw

Voor meer biodiversiteit

Natuurinclusief bouwen voor meer biodiversiteit is zorgen voor meer zingende merels in de wijk, voor bijen die de appelboom bestuiven, en voor gezonde koolmezenkuikens in het nestkastje aan je schuur. Biodiversiteit is een abstract woord voor iets belangrijks dat heel dicht bij ons staat. En het is belangrijk het dichtbij te houden!
Dusty gedge flowers with cw tower late august 49018738411 o

Afname biodiversiteit

De biodiversiteit in ons land gaat op veel plaatsen achteruit. Ook sommige stadse vogelsoorten hebben het moeilijk. Dat merken we niet altijd meteen, maar wanneer een overdaad aan rupsen onze bomenlaan verorbert en de vogels daar niet tegen op kunnen eten, gaan bij iedereen alarmbellen rinkelen.

Hoe passen we onze stadse leefomgeving aan, zodat deze klaar is voor de toekomst, en maken we onze leefomgeving weer gezond? Het is een actuele vraag waar geen eenduidig antwoord op kan worden gegeven. Maar één ding is zeker: de bebouwde kom wordt een steeds belangijker speelveld om biodiversiteit op peil te houden, want deze blijft groeien. Steeds meer soorten dieren en planten moeten zich er zien te redden.

Aanpassing biedt kansen

Voordat er steden waren, hadden we geen stadsvogels, geen bijenhotels en verbleven vleermuizen op een andere plek. Sommige soorten hebben handig gebruik weten te maken van de kansen die het stedelijk gebied biedt: voedsel, veiligheid en nestplekken in de directe omgeving van de mens.
Nu de aandacht voor een gezonde groene leefomgeving in steden en dorpen toeneemt, worden ze een nog belangrijker toevluchtsoord voor verschillende soorten. Steden ontwikkelen hun eigen vegetatie, van de 360 soorten bijen in Nederland komen er inmiddels 60 binnen de bebouwde kom van Amsterdam voor. En de merel, ooit zo’n typische bosvogel, is nu niet meer weg te denken uit woonwijken. Dit voegt waarde toe voor veel mensen; ze worden er blij van om ‘hun’ merel ’s ochtends weer te horen zingen. Ze helpen hun favoriete soorten op een concrete manier door het aanleggen van geveltuintjes, groene speelplekken en parken.

Zelf aan de slag

Oppervlakte stedelijk gebied in Nederland in procent: Amsterdam telt 10.000 soorten van de 48.000 in Nederland voorkomend binnen de bebouwde kom.

Ook de gemeente Den Haag is zich ervan bewust dat de stad steeds voller zal worden, met meer druk op de openbare ruimte. Daarom ontwikkelde ze een visie op stadsnatuur die duidelijk maakt dat de aandacht voor natuur niet moet verslappen. Ook zien hoe Den Haag het heeft aangepakt? Lees hun Nota Stadsnatuur.

Redenen soorten 2
Redenen JW Stoop2 Redenen JW Stoop1

waarom natuurinclusief bouwen?

Alle van nature in het wild levende vogels en vleermuizen zijn strikt beschermd. Voor aanvang van bouw- en renovatiewerkzaamheden is het van belang rekening te houden met de wettelijke vereisten die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming.

Meld je aan voor de nieuwsbrief